Ved at bruge websitet accepterer du at Coop Crowdfunding anvender cookies. Læs om brug af cookies.  Luk

De findes overalt


Originalerne, optimisterne, charmørerne og genierne.
Fra Ålborg til Åkirkeby er Danmark ét stort væksthus for visionære fødevareproducenter.
De kommer i alle størrelser og udgaver. Men alle deler de iværksætterglæden og drømmen om at gøre Danmark rigere på ny og spændende mad.

Lige så højt ambitionsniveauet er, lige så meget lavvande er der imidlertid ofte i kassen. Uden økonomisk hjælp forbliver mange af de gode ideer kun på tegnebrættet.

Det kan vi i fællesskab gøre noget ved.

Med Coop Crowdfunding tilbyder vi en platform, hvor vores 1,7 millioner medlemmer og de producerende ildsjæle kan mødes og sammen omsætte visionerne til konkrete varer. For Coop er tanken nærliggende. Det moderne begreb ”deleøkonomi” er i virkeligheden det grundlag, som vi blev skabt på for 150 år siden. Nemlig med andelsbevægelsens brugsforeninger, hvor forretningerne er ejet af forbrugerne. Coop Crowdfunding er således andelsbevægelsens 2.0.

Coop Crowdfunding er i første omgang et pilotprojekt. Men vi håber, at det bliver en platform, der for alvor er med til at puste liv i den danske underskov af fødevareproducenter. Så flere visioner kan blive til virkelighed og vi alle kan få endnu bedre mad på bordet.

Sammen kan vi mere, end vi tror.

Sammen om bedre mad

I Coop har vi en vision om at sætte det gode måltid, den gode vare og de gode valg på dagsordenen. Madmanifestet er vores seks løfter til at indfri visionen.

Se vores madmanifest

Coop Crowdfunding er et partnerskab mellem Coop og Lendino

Nogle gange opstår gode ideer, når man møder nye mennesker. Coop Crowdfunding opstod fordi medarbejdere fra Coop og Lendino mødtes og blev enige om at gøre en forskel sammen. Coop er en dansk detail-koncern med ca. 40.000 medarbejdere, 1200 butikker og en markedsandel på ca. 1/3 af al mad, der sælges i Danmark. Lendino er en lille virksomhed med under 10 medarbejdere, der har specialiseret sig i crowdfunding.

I partnerskabet gør vi hver især det vi gør bedst. Coops rolle er at udbrede kendskabet til Coop Crowdfunding blandt de mange mindre fødevare-producenter, som vi møder rundt omkring i landet, og at markedsføre siden til vores ca. 1,7 millioner medlemmer.

Lendinos rolle er at drive platformen, kreditvurdere projekterne og håndtere den daglige drift. Sammen håber vi på at kunne gøre en forskel for mindre fødevareproducenter, for danskernes interesse for mad og ikke mindst for ideen om crowdfunding, som vel basalt set handler om, at vi sammen kan gøre meget mere, end vi kan hver især.

Coop garanterer ikke, at de varer, der bliver produceret med midler fra Coop Crowdfunding vil blive markedsført i vores butikker. Vi har heller ikke nogen klausuler om eneret på varerne, som derfor kan sælges hos vores konkurrenter, fra en stalddør eller fra en food-truck.