Ved at bruge websitet accepterer du at Coop Crowdfunding anvender cookies. Læs om brug af cookies.  Luk

Kan vores 1,7 millioner medlemmer gøre din vision til virkelighed?


Coop Crowdfunding giver dig mulighed for at finde støtte til din virksomhed eller dit projekt.

Er det din drøm, vores medlemmer skal hjælpe med at opfylde?

Har du en god idé?

Så kan du med Coop Crowdfunding nemt komme i kontakt med vores 1,7 millioner medlemmer. Alle disse mennesker kan hjælpe dig med at få din idé fra tegnebrættet og ud i virkeligheden. Det kan de ved at læse om din idé, dele den, teste den og ved at støtte dig økonomisk.

Dit projekt skal handle om mad

Coop Crowdfunding er et partnerskab mellem Coop og Lendino, som sammen vil gøre en forskel for mindre fødevareproducenter og for danskernes interesse for mad. Derfor er platformen for projekter, der handler om mad eller drikkevarer i bred forstand.

Coop Crowdfunding er til dig med den store idé og den lille pengetank

Coop Crowdfunding er andelsbevægelsen 2.0, hvor Coop bygger bro mellem dig som producent og Coops 1,7 millioner medlemmer.

Visionen er at gøre det så nemt for dig som muligt at få realiseret din drøm – og samtidig give private forbrugere mulighed for at støtte konkrete projekter. Guleroden for forbrugerne er en belønning eller en god rente – eller at netop dit projekt giver dem noget, de har savnet i deres hverdag.

Du kan enten sælge dine varer på forhånd eller låne penge mod at betale renter

Med Coop Crowdfunding kan du låne op til 5 mio. kr. eller få støtte op til 1 mio. kr. Når du søger om støtte, skal du samtidig kunne give en belønning. Som regel er det dit produkt eller noget fra det projekt, som du søger støtte til.

Få flere fordele end bare penge

Du kan få testet din forretningsidé af alle brugerne
Du kan få markedsført dit projekt, allerede inden du har et konkret produkt
Du kan få værdifulde ambassadører
Du kan gå i dialog med dem, der støtter din idé

Kom i gang med dit projekt

Sådan søger du om et belønningsprojekt
 • Udfyld ansøgningsskemaet og beskriv din virksomhed og dit projekt i en video.
 • Når vi har godkendt dit projekt, udbyder Coop Crowdfunding dit projekt på online platformen.
 • Dit projekt bliver potentielt set og støttet af vores 1,7 mio. medlemmer

Læs også om 5 trin til det perfekte belønningsprojekt .

Sådan ansøger du om et lån
 • Udfyld ansøgningsskemaet og beskriv din virksomhed og dit projekt i en video.
 • Send regnskaber, budgetter m.v.
 • Du vil blive kontaktet af Lendinos kreditspecialister i forbindelse med kreditvurderingen. Er din virksomhed kreditværdig, modtager du renteforslag og lånevilkår.
 • Når vi har godkendt dit projekt, udbyder Coop Crowdfunding dit projekt på online platformen.
 • Vores 1,7 mio. medlemmer kan nu købe en andel af dit lån.

Læs mere om priser og vilkår.


Værd at overveje i din ansøgning
 • Du sælger ikke bare en idé. Du sælger en god historie, følelser og drømme. Så gør dig umage med din videopræsentation. Ord gør det ikke alene.
 • Vær realistisk med beløbets størrelse. Det er vores erfaring, at det er svært at få rejst mere end 100.000 kr. i belønningsprojekterne. Har du brug for mere, kan du i stedet overveje et lån.

Hjælp

Hvis du overvejer om crowdfunding kunne være noget for dit projekt eller hvis du allerede er projektejer, kan du her finde svar på de typiske spørgsmål om låne- og belønningscrowdfunding.

Spørgsmål om belønninger

Virksomheder og privatpersoner kan søge om et belønningsprojekt via Coop Crowdfunding.

Coop Crowdfunding arbejder for at støtte fødevareproducenter og den danske madkultur, så projektet skal handle om mad og drikkevarer på den ene eller anden måde. Du kan søge om støtte til alt fra at købe en ny traktor til at etablere et stalddørs-salg. Beløbet kan være mellem 25.000 og 1 mio. kr. De typiske belønningsprojekter er på 50-100.000 kr.

Nej. I belønningscrowdfunding skal du levere en belønning til dem, der vælger at støtte dig. Det er selvfølgeligt afgørende vigtigt, at du overholder den aftale, du indgår om at levere belønningerne til tiden. De penge du modtager, kan sidestilles med almindelig omsætning – en slags forudbetaling. Beløbet er derfor skatte- og momspligtigt. For konkrete skattemæssige forhold anbefaler vi, at du kontakter SKAT.

For at kunne blive accepteret som projekt, skal der være tale om et konkret projekt/investering til en given pris og med en plan for, hvornår projektet skal gennemføres og hvornår medlemmet kan forvente at modtage belønningen.

 • Virksomhedens navn (dog ikke ved anonymitet)
 • Virksomhedsform (ApS, A/S,...)
 • Projektejers beskrivelse af virksomheden
 • Projektejers beskrivelse af projektet
 • Hvilke belønninger du giver

Det koster 1.000 kr. at oprette et projekt på Coop Crowdfunding. Hvis projektet fuldtegnes, betaler du et etableringsgebyr på p.t. 5%. Gebyret fratrækkes det rejste beløb.

Pengene går primært til at dække de omkostninger, der er forbundet med at drive platformen og formidle penge mellem Coops medlemmer og projektejerne. Læs mere om priser og vilkår.

Det er naturligvis helt afgørende, at du er troværdig og realistisk i beskrivelsen af dit projekt og hvornår du forventer at levere belønningen. Hvis tidsplanen ikke holder, er det afgørende, at du hurtigt kommunikerer det til bidragsyderne via forum på projektsiden.


Spørgsmål om lån

Enhver etableret, kreditværdig virksomhed, der er registreret i Danmark, kan søge om lån hos Coop Crowdfunding.

Den rente, din virksomhed skal betale, inkluderer renten, du betaler til långivere og Coop Crowdfudnings gebyrer. Ud over risiko afhænger den endelige rente af, hvor udførligt du udfylder din ansøgning, og hvilken sektor din virksomhed tilhører. Kreditklassen og din årlige rente samt ÅOP bliver beregnet, når du indsender din ansøgning. Beregningen forudsætter, at ansøgningen godkendes af Coop Crowdfunding.

Coop Crowdfunding tilbyder annuitetslån med fast rente i lånets løbetid. Løbetiden aftales fra lån til lån, men kan være op til 5 år.

Her er et kort resumé af, hvilke informationer långivere har adgang til:

 • Virksomhedens navn (dog ikke ved anonymitet)
 • Virksomhedsform (ApS, A/S,...)
 • Løbetid
 • Kreditklasse
 • Pantsikkerhed
 • Regnskabs- og nøgletal
 • Låntagers beskrivelse af virksomheden
 • Låntagers beskrivelse af projektet
 • Seneste årsregnskab (dog ikke ved anonymitet)

Det er muligt at låne penge til mange forskellige formål. Den vigtigste regel på Coop Crowdfunding er, at projektet skal handle om fødevarer på den ene eller den anden måde. Vi foretager derfor en screening af alle projekter for at sikre, at de er i tråd med Coops ønske om, at vi skal være ”Sammen om bedre mad”.

Hvis du lever op til det, kan du f.eks. låne penge til:

 • Produktionsudvidelse
 • Ekspansion på nye markeder
 • Ejer- og generationsskifte
 • Arbejdskapital
 • Mellemfinansiering
 • Om- og tilbygning

Lendino, der sammen med Coop står bag Coop Crowdfunding, foretager en indledende screening af virksomhedens regnskabs- og nøgletal og en efterfølgende kvalitativ kreditvurdering.

Til rentefastsættelsen anvendes interne og eksterne kvantitative modeller.

Du kan læse en mere uddybende forklaring her.

Som låntager kan du vælge at være anonym. De fleste låntagere vælger dog at offentliggøre deres navn, dels for at fremstå mere troværdige over for långivere, dels for at udnytte den PR-effekt, der følger med finansieringsprocessen.

Lånecrowdfunding bliver skattemæssigt betragtet som et almindeligt låneforhold, hvor långiver stiller et beløb til rådighed for låntager mod betaling af en rente. Som låntager kan man få fradrag for renteudgifter. For konkrete skattemæssige forhold anbefaler vi, at du kontakter SKAT.

På platformen er der under hvert projekt et kommunikationsforum, som giver långiverne mulighed for at stille spørgsmål til din virksomhed og dit projekt.

Forummet har til hensigt at bringe viden i spil, så långiver har de bedste forudsætninger for at beslutte, om de vil købe en låneandel eller ej. Det er også her du som låntager selv kan skrive opdateringer om fremdrift i dit projekt. Efter at du har fået udbetalt lånet bør du engang i mellem lægge nyhedsopdateringer op, så långiverne kan følge med i, hvordan det går.

Når du opretter dit projekt på platformen, kan du tilkendegive, hvor ofte du forventer at gå i dialog med medlemmerne, så vi har forventningsafstemningen på plads.

Coop Crowdfunding tager sig kun betalt, hvis det lykkes for dig at indsamle det ønskede beløb. Uden succes, ingen omkostninger for dig.

Hvis projektet fuldtegnes betaler du et etableringsgebyr. Gebyret fratrækkes det rejste beløb. Gebyret er p.t. 2-3 % for låneprojekter.

Pengene går primært til at dække de omkostninger, der er forbundet med at drive platformen og formidle penge mellem Coops medlemmer og projektejerne. Læs mere om priser og vilkår.

Såfremt et lån misligholdes ved forsinkelse af en månedlig ydelse, foretager Lendino på vegne af Coop Crowdfunding indledende et telefonisk opkald til låntager for at afklare baggrunden for den forsinkede betaling.

Såfremt Lendino skønner, at der ikke er udsigt til, at forsinkelsen kan begrænses til få dage, fremsendes rykkerskrivelse til låntager og eventuel kautionist med ti dages frist til indbetaling.

Ved manglende betaling ved fristens udløb fremsendes fornyet rykkerskrivelse med ny frist på yderligere ti dage og inkassovarsel.

Reagerer låntager ikke inden for denne frist, overdrages fordringen til retslig inkasso gennem Lendinos advokat, der fremsender inkassopåkrav.

Ved fortsat manglende betaling eller acceptabel aftale herom foranlediger Lendinos advokat, at låntager og eventuelle kautionister indkaldes i fogedretten således, at der kan foretages udlæg, realiseres pant eller indgås afdragsordning med låntager.

Lendino opkræver på vegne af långiverne morarenter på forfaldne ydelser, der ikke betales rettidigt.