Ved at bruge websitet accepterer du at Coop Crowdfunding anvender cookies. Læs om brug af cookies.  Luk

Hjælp

Her kan du finde svar på de typiske spørgsmål om crowdfunding og hvad forskellen er på låne-crowdfunding og belønnings-crowdfunding. Har du allerede et projekt eller overvejer du om crowdfunding kunne være interessant for dig eller din virksomhed, kan du læse mere her.

Generelle spørgsmål

I Coop har vi et mål om at være ’sammen om bedre mad’ – altså at gøre Danmark til et endnu bedre fødevareland sammen med vores medlemmer og leverandører.

Det gør vi gennem vores varer og vores butikker, men også ved at søsætte nye initiativer, som vi tror på kan gøre en forskel.
Coop Crowdfunding er et sådan projekt.

Ved at forbinde mindre fødevareproducenter med vores mange medlemmer håber vi på, at vi kan være endnu flere, der arbejder sammen om bedre mad.

Coop garanterer ikke at markedsføre varerne i koncernens butikker.

Coop har ikke indflydelse på i hvilket omfang projekterne bliver gennemført og vil som udgangspunkt ikke yde særlig støtte til nogen af projekterne.

Låneprojekterne kreditvurderes af Lendino, som tager sig af den daglige drift af platformen.

Coops rolle er primært at udbrede kendskabet til Coop Crowdfunding blandt de mange fødevareproducenter, som vi møder rundt omkring i landet og at markedsføre projekterne til Coops medlemmer.

Privatpersoner, der er medlem af Coop og over 18 år, samt virksomheder og foreninger med et CVR-nummer kan give støtte eller yde lån på Coop Crowdfunding-platformen.

Ja, du skal være over 18 år, både for at oprette projekter og støtte projekter.

Hvis du har hemmelig adresse kan du ikke anvende NemID til at validere dine oplysninger. I stedet skal du oploade et billede af dit sundhedskort samt pas eller kørekort under dine indstillinger.

De omkostninger som projektejerne betaler for at få adgang til platformen og få formidlet et evt. lån dækker primært de omkostninger, der er forbundet med at drive platformen og formidle penge mellem Coops medlemmer og projektejerne.


Spørgsmål om belønninger

Når man støtter et projekt gennem belønningscrowdfunding kan det være fordi, man kender projektejeren og gerne vil hjælpe; fordi man gerne vil bakke op om sit lokalmiljø; fordi man brænder for at hjælpe iværksættere eller som oftest - fordi man synes ideen er så god, at den fortjener at blive til noget.

Det kan selvfølgelig også være, at man bare rigtig gerne vil have fingre i belønningen.

Et projekt løber som udgangspunkt i en eller to måneder. I forbindelse med oprettelse af projektet på platformen kan projektejer dog beslutte, at projektet lukker når målet er nået, fx hvis projektet ikke har flere belønninger når målet er nået.

Ja, et projekt kan godt blive overtegnet.

Nej, som bidragsyder skal du ikke betale skat af belønningen. Din støtte bliver betragtet som køb af en vare.

Nej, som bidragsyder kan du ikke trække dit bidrag fra i skat.

Hvis et projekt ikke når det ønskede beløb, så tilbagebetales pengene til alle, der har støttet.

Du skal minimum støtte med 100 kr.

Maksimumbeløbet er som udgangspunkt 10.000 kr. men fastsættes fra projekt til projekt.

Hvis du har behov for yderligere information om et projekt ud over den, der er angivet på projektsiden, kan du stille spørgsmål til projektejeren i det tilknyttede forum. Coop Crowdfunding svarer ikke på spørgsmål angående specifikke projekter og kan ikke give flere oplysninger end dem, der allerede er gjort tilgængelige på projektsiden.

Det er op til de enkelte projektejere at vurdere i hvilken udstrækning, de har mulighed for at gå i dialog med dem, der støtter deres projekt. Nogle projektejere prioriterer nemlig at bruge mest mulig tid i marken eller i produktionen og har knap så meget tid til at besvare spørgsmål. Det håber vi, at du har forståelse for. Det fremgår af projektbeskrivelsen, hvor ofte den konkrete projektejer har mulighed for at gå i dialog.

Som udgangspunkt deles din identitet ikke med andre. Du har dog mulighed for at vælge et alias og kan vælge at lade dette alias blive vist på platformen.

Så snart et projekt er nået i mål, bliver pengene udbetalt, og projektejer kan gå i gang med at producere dine belønninger. Det kan dog ske, at der kommer forsinkelser, enten fordi det tager længere tid at producere belønningerne eller pga. problemer med administration eller logistik. På projektets forum kan du holde dig opdateret og stille spørgsmål til projektejer.


Spørgsmål om lån

Ja, man skal låne mindst 1.000 kr. ud ad gangen.

Under hvert lån finder du en beskrivelse af virksomheden og selve projektet. Du kan desuden finde oplysninger om løbetid, rente og kreditklasse samt evt. information om kautionister eller sikkerheder.

Beskrivelsen er tænkt som en appetitvækker og er ofte skrevet af låntager selv. Beskrivelse kan ikke garanteres at være komplet eller korrekt. Det er långivers eget ansvar at indhente tilstrækkelig information om et lån for på den baggrund at kunne foretage en kvalificeret risikovurdering og træffe beslutning om at købe låneandele.

Hvis långiver har behov for yderligere information om et lån ud over den, der er angivet på projektsiden, er det långivers eget ansvar at indhente denne. Långiver bør ikke kontakte låntager direkte, men kan stille spørgsmål til låntager i det tilknyttede forum. Coop Crowdfunding svarer ikke på spørgsmål angående specifikke lån og kan ikke give flere oplysninger end dem, der allerede er gjort tilgængelige på lånemarkedet.

Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere i hvilken udstrækning de har mulighed for at gå i dialog med dem, der støtter deres projekt. Nogle virksomheder prioriterer nemlig at bruge mest mulig tid i marken eller i produktionen og har knap så meget tid til at besvare spørgsmål. Det håber vi, at I har forståelse for. Det fremgår af projektbeskrivelsen, hvor ofte den konkrete virksomhed har mulighed for at gå i dialog.

En kreditklasse er en kreditmæssig “karakter”, der fastsættes for hver enkelt lån. Kreditklassen er et mål for risikoen for misligholdelse og indgår i rentefastsættelsen.

Læs mere om kreditklasser

Som udgangspunkt deles din identitet ikke med andre långivere. Du har dog mulighed for at vælge et alias og kan vælge at lade dette alias blive vist, når du køber andele i et lån. Har du købt andele i et lån og bliver lånet effektueret, vil din (personlige) identitet fremgå af lånekontrakten. Lånekontrakten er kun tilgængelig for låntager.

Lån tilbagebetales efter annuitetsprincippet. Et annuitetslån karakteriseres ved, at låntager betaler et fast beløb (ydelse) på hver terminsdato, der skal dække både renter og afdrag på gælden samt evt. gebyrer. Du modtager afdrag og rente hver måned for de lån, du har købt andele i. Afdrag og renter tilskrives automatisk din platformskonto hos Coop Crowdfunding. Du kan når som helst anmode om at overføre penge fra din platformskonto til din privatkonto.

Lån formidlet af Coop Crowdfunding er annuitetslån. Det betyder, at de samlede månedlige betalinger, bestående af afdrag, rente og gebyr til Coop Crowdfunding, udgør et konstant beløb. Hen over lånets løbetid vil afdrag udgøre en voksende del af dette beløb, mens renter og gebyrer vil være aftagende. Som långiver modtager man kun afdrag og rente, men ingen gebyrer, og man vil derfor opleve, at den samlede betaling hver måned vil vokse hen over lånets løbetid.

Lånecrowdfunding bliver skattemæssigt betragtet som et almindeligt låneforhold, hvor långiver stiller et beløb til rådighed for låntager mod betaling af en rente. Långiver skal betale skat af renterne på lånet og bærer selv ansvaret for, at der foretages indberetning til SKAT. Er låntager ikke i stand til at tilbagebetale lånet, kan långiver som udgangspunkt få fradrag for tabet. For konkrete skattemæssige forhold anbefaler vi at kontakte SKAT.

Nej. Låneandele kan ikke sælges.

Nej. Tilsagn om køb af låneandele er bindende.