Ved at bruge websitet accepterer du at Coop Crowdfunding anvender cookies. Læs om brug af cookies.  Luk

Hvad er låne­crowdfunding?

Lånecrowdfunding er en form for crowdfunding, hvor en virksomhed låner fra en gruppe af personer gennem en online platform. Et lån er splittet op i mindre dele, som gør det muligt for mange enkeltpersoner at gå sammen om at finansiere et lån.

Ved at gøre det nemt for alle at deltage i finansieringen af et lån kan du være med til at vurdere, om du tror på et projekt og virksomheden bag. På platformen kan du læse om virksomhederne og de forskellige projekter, så du kan kvalificere din beslutning, inden du beslutter dig for at støtte med et lån.

Det betyder reelt, at en virksomhed får sit projekt vurderet to gange: Første gang, når kreditspecialisterne vurderer sagen og anden gang, når du og de øvrige långivere afgør, om de vil låne penge ud til virksomheden.

Om Coop Crowdfunding

Coop Crowdfunding er et partnerskab mellem Coop og Lendino. I partnerskabet gør vi hver især det, som vi gør bedst. Coops rolle er at udbrede kendskabet til Coop Crowdfunding blandt de mange mindre fødevareproducenter, som vi møder rundt omkring i landet og at markedsføre websitet til vores ca. 1,7 millioner medlemmer.

Lendinos rolle er at drive platformen, kreditvurdere projekterne og håndtere den daglige drift. Sammen håber vi på at kunne gøre en forskel for mindre fødevareproducenter, for danskernes interesse for mad og ikke mindst for ideen om crowdfunding.

Lendino bliver drevet af folk med erfaring fra finans- og it-verdenen og virksomheden er reguleret af Finanstilsynet.
Den ovenstående figur viser, hvordan långivningsprocessen på Coop Crowdfunding foregår

  1. Långiverne udlåner penge til en virksomhed, der er oprettet på Coop Crowdfundings platform.
  2. Når lånet er fuldt finansieret, får låntageren låneprovenuet udbetalt (hovedstol fratrukket gebyrer)
  3. Låntagerne foretager lige store ydelsesbetalinger hver måned.
  4. Hver långiver modtager deres andel af ydelsesbetalingerne, som består af afdrag samt renter hver måned. Långiver kan herefter vælge at reinvestere sin penge eller at trække dem ud til sin personlige konto.

Hvem kan oprette låneprojekter hos Coop Crowdfunding?

Alle låneansøgere gennemgår en kreditvurdering, der afgør, hvorvidt de kan låne og på hvilke vilkår. Et lån tildeles en kreditklasse ud fra en vurdering af risikoen for, at låntagervirksomheden misligholder låneaftalen.

Lendinos kreditteam vurderer hver enkelt låneansøgning og klassificerer disse på en risikoskala. Ved anvendelse af en intern kreditmodel suppleret med en kvalitativ kreditvurdering estimeres en indikativ rente, såfremt låneansøgningen godkendes til finansiering.

Det styrker en virksomheds kreditværdighed, hvis den kan fremlægge minimum to års regnskaber eventuelt suppleret med månedsbalancer. Kredithistorikken skal være god, hvilket betyder, at registrering i debitorregistre (RKI m.fl.), restancer eller andre former for uregelmæssigheder i betalingsmønstret som udgangspunkt ikke accepteres. Dertil skal virksomheden have positiv egenkapital. I visse tilfælde dispenseres for kravet om to års regnskabshistorik bl.a. ifm. ordrefinansiering, opbakning fra veletablerede virksomheder eller formuende individer, køb og salg af virksomheder eller når en virksomhed er i stand til at rejse en vis andel af finansieringen gennem eget netværk.

Ud over at gennemgå en kreditvurdering skal projektet også handle om fødevarer på den ene eller den anden måde. Vi foretager derfor en screening af alle projekter for at sikre, at de er i tråd med Coops ønske om at vi skal være ”Sammen om bedre mad”. Coop garanterer ikke, at de varer, der bliver produceret med midler via Coop Crowdfunding vil blive markedsført i vores butikker. Vi har heller ikke nogen klausuler om eneret på varerne, som derfor kan sælges hos vores konkurrenter, fra en stalddør eller fra en foodtruck.

Spred din risiko

Coop Crowdfundings lån er opdelt i andele à 1.000 kr. Det giver dig mulighed for at sprede din risiko og dermed reducere dine potentielle tab fra de enkelte låntagere. Vi anbefaler derfor, at du gør dette for at minimere din risiko. Det er dig, der bærer risikoen for lånet. Går en virksomhed konkurs, således at den ikke kan tilbagebetale lånet, mister du potentielt hele tilgodehavendet.

Tabsrisici beregnes på baggrund af historiske og konjunkturmæssige iagttagelser af virksomheder med samme karakteristika og finansielle nøgletal. Tabsrisikoen kan anvendes til beregning af forventet nettoafkast af en større kreditportefølje.

Læs om Lendinos kreditklasser

Forum

På platformen er der under hvert projekt et kommunikationsforum, som giver dig mulighed for at stille spørgsmål til virksomheden. Forummet har til hensigt at bringe viden i spil, så du som långiver har de bedste forudsætninger for at beslutte, om du vil købe en låneandel eller ej.

Efter at lånet er udbetalt til virksomheden og projektet er gået i gang, kan du også læse nyhedsopdateringer, så du kan følge med i, hvordan det går. Det er dog op til den enkelte virksomhed at vurdere i hvilken udstrækning de har mulighed for at gå i dialog med dem, der støtter deres projekt.

Nogle virksomheder prioriterer nemlig at bruge mest mulig tid i marken eller i produktionen og har knap så meget tid til at besvare spørgsmål. Det håber vi, at I har forståelse for. Det fremgår af projektbeskrivelsen, hvor ofte den konkrete virksomhed har mulighed for at gå i dialog.

Priser

Priser for lånecrowdfunding fremgår af vores prisliste

Renter og SKAT

Som långiver skal du betale skat af renterne på lånet, men du får som långiver ikke fradrag af selve udlånet. Renteindtægten beskattes som kapitalindkomst. Du er selv ansvarlig for at opgive renteindtægterne til SKAT. Du finder oplysninger om renteindtægter m.v. under funktionen ’Årsopgørelser på online platformen’.

Du kan læse mere om skattereglerne på SKAT hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, så opfordrer vi til, at du søger professionel skatterådgivning, idet Coop Crowdfunding ikke rådgiver om skatteforhold.

Hvad sker der, hvis et lån misligholdes?

Såfremt et lån misligholdes ved forsinkelse af en månedlig ydelse, foretager Lendino på vegne af Coop Crowdfunding indledende et telefonisk opkald til låntager for at afklare baggrunden for den forsinkede betaling.

Såfremt Lendino skønner, at der ikke er udsigt til, at forsinkelsen kan begrænses til få dage, fremsendes rykkerskrivelse til låntager og eventuel kautionist med ti dages frist til indbetaling.

Ved manglende betaling ved fristens udløb fremsendes fornyet rykkerskrivelse med ny frist på yderligere ti dage og inkassovarsel.

Reagerer låntager ikke inden for denne frist, overdrages fordringen til retslig inkasso gennem Lendinos advokat, der fremsender inkassopåkrav.

Ved fortsat manglende betaling eller acceptabel aftale herom, foranlediger Lendinos advokat, at låntager og eventuelle kautionister indkaldes i fogedretten således, at der kan foretages udlæg, realiseres pant eller indgås afdragsordning med låntager.

Lendino opkræver på vegne af långiverne morarenter på forfaldne ydelser, der ikke betales rettidigt. Der gøres opmærksom på, at inkassosager kan tage måneder og år at afvikle.