Ved at bruge websitet accepterer du at Coop Crowdfunding anvender cookies. Læs om brug af cookies.  Luk

Folkeaktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Invitation til vores medlemmer til at bidrage til en ændret landbrugsproduktion til glæde for fremtidens landbrug samt naturen og miljøet.


264.435 kr
 


5
255 - 5.100 kr 


296
 


44 dage
 

Projektbeskrivelse

Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening og Coop vil gerne invitere deres medlemmer til at bidrage til ændret dansk landbrugsproduktion. Målet er at give flest mulige indflydelse på, hvordan vi skal producere fremtidens fødevarer og samtidig tage nødvendige hensyn til naturen, miljøet og klimaet. Målet er også at sikre adgang til flere gode økologiske danske fødevarer og at sikre, at unge kommende landmænd får adgang til jorden og derved sikre, at jorden forbliver på danske hænder.

Derfor går de tre organisationer sammen om at udbyde folkeaktier til deres medlemmer. De tre organisationer forpligter sig samtidig til at købe aktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond for det fulde beløb, der indsamles gennem salg af økologiske folkeaktier, samt at reinvestere ethvert fremtidigt afkast i jordbrugsfonden.

Danmarks Økologisk Jordbrugsfond er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening og har til formål ”At bidrage til mere natur, bedre miljø og til generationsskifte i landbruget i Danmark ved at fastholde og øge det økologiske landbrugsareal i Danmark”. Det sker ved at udstede aktier, som danner grundlag for en tilstrækkelig kapital. Denne kapital anvendes, sammen med realkreditbelåning til, at fonden via sit datterselskab Dansk Økojord køber landbrugsejendomme og lægger dem om til økologiske og finder en yngre landmand til at drive ejendommen.

Stifterne af fonden har indgået en samarbejdsaftale med Coop, så alle tre parter i fællesskab vil tage vare på landbruget, naturen og forbrugerne, blandt andet ved at give alle mulighed for at bidrage med mindre beløb.

Du kan bidrage ved at købe en økologisk folkeaktie. Folkeaktien har udelukkende symbolsk værdi, og du modtager ikke noget afkast. Køber du folkeaktier for over 25.000 kroner, kan du desuden udøve indflydelse ved den årlige generalforsamling.

Coop, Økologisk landsforening og Danmarks Naturfredningsforening forpligter sig til gengæld til på vegne af medlemmerne at købe aktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond for hele det indsamlede beløb. Dermed bliver det muligt for flere at investere færre midler og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid. De mange bække små.

Coop_aktie2.jpg

Beskrivelse af virksomhederne

COOP AMBA er den andelsforening, som alle Coop's omkring 1.7 millioner medlemmer er medlem og ikke mindst ejere af. Coop bygger på kooperative værdier og principper. Vi arbejder ud fra en ambitiøs vision - nemlig at være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Uanset hvilken af vores butikker, du besøger, skal det være nemt at træffe det sunde valg og handle ansvarligt. Netop vores store fokus på ansvarlighed i hele vores mere end 150 år lange historie gør, at vi adskiller os fra vores konkurrenter. Coop's formål er desuden at organisere forbrugerne, så de kan varetage deres fælles interesser i tråd med de internationale andelsprincipper.

Økologisk Landsforening er en forening med mere end 3500 medlemmer. Medlemmerne repræsenterer mere end 1000 økologiske landmænd , 200 økologiske virksomheder og mere end 1700 forbrugere. ”I Økologisk Landsforening arbejder vi for en verden, der tænker og handler økologisk – til glæde for mennesker, dyr og vores jord” - sådan besluttede vores medlemmer, at foreningens vision skulle være. Vi baner derfor vejen for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse.

Danmarks Naturfredningsforening blev stiftet i 1911. Foreningen har 95 afdelinger, der dækker alle Danmarks kommuner, og 130.000 medlemmer fra hele landet. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Derfor støtter vi også omlægning til økologisk drift på hele dyrkningsarealet samtidig med, at vi ønsker mere plads til naturen. Økologisk jordbrug gavner biodiversiteten, grundvand og drikkevand og indeholder løsninger på klimaudfordringen.

 

Coop-donation.jpg


Hvordan gør du?

Du beslutter dig for, hvor meget du vil bidrage med: For eksempel ½ aktie til 500 kroner + en overkurs på 2 procent til administration = 510 kroner eller 5 aktier til 5.000 kroner + overkurs på 2 procent = 5.100 kroner.


Når du har indbetalt pengene, modtager du en økologisk folkeaktie som dokumentation for din investering. Det indsamlede beløb bliver efterfølgende fordelt mellem de tre foreninger med 33,3 procent til hver, hvorefter foreningerne køber aktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond for de indsamlede penge, sådan som de gennem samarbejdsaftalen er forpligtiget til.


Du modtager ikke afkast af din investering, da det er en af de 3 foreninger, der kommer til at stå som indskyder. Foreningerne forpligtiger sig til gengæld til at geninvestere afkastet i aktier igen. Pengene bliver med andre ord i fonden til efterlevelse af formålet. Vi håber, du vil være med til at støtte en mere bæredygtig fremtid for det danske landbrug.
På forhånd mange tak!Med venlig hilsen
Coop & Økologisk Landsforening & Danmarks Naturfredningsforening

Beskrivelsen er typisk skrevet af projektejer selv. Coop Crowdfunding tager ikke ansvar for indholdet af beskrivelsen.

Donationer

Folkeaktie

Tak for din donation.

Du modtager en folkeaktie i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. En investering i fremtidens danske landbrug.

Folkeaktien fremsendes per mail inden for 2-3 arbejdsdage. (dog ikke mellem jul og nytår)

Ubegrænset 255 kr
Donér nu
Folkeaktie

Tak for din donation.

Du modtager en folkeaktie i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. En investering i fremtidens danske landbrug.

Folkeaktien fremsendes per mail inden for 2-3 arbejdsdage. (dog ikke mellem jul og nytår)

Ubegrænset 510 kr
Donér nu
Folkeaktie

Tak for din donation.

Du modtager en folkeaktie i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. En investering i fremtidens danske landbrug.

Folkeaktien fremsendes per mail inden for 2-3 arbejdsdage. (dog ikke mellem jul og nytår)

Ubegrænset 1.020 kr
Donér nu
Folkeaktie

Tak for din donation.

Du modtager en folkeaktie i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. En investering i fremtidens danske landbrug

Folkeaktien fremsendes per mail inden for 2-3 arbejdsdage. (dog ikke mellem jul og nytår)

Ubegrænset 2.040 kr
Donér nu
Folkeaktie

Tak for din donation.

Du modtager en indrammet folkeaktie i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. En investering i fremtidens danske landbrug.

Folkeaktien fremsendes per mail inden for 2-3 arbejdsdage. (dog ikke mellem jul og nytår)

Ubegrænset 5.100 kr
Donér nu
Om virksomheden
Navn Spier v/ COOP AMBA
CVR 43636510
Region Midtjylland
Sektor Handel
Selskabsform A.M.B.A.

Coop Crowdfunding tager ikke ansvar for indholdet af eksterne sider.